Våpensøknad – sjekkliste

Våpensøknad – sjekkliste

Pistolklubber har fått beskjed fra politiet om at de opplever at svært mange våpensøknader er mangelfulle. Dette bidrar til at saksbehandlingstiden blir lang fordi de bruker mye tid på å innhente dokumentasjon til søknadene.

Derfor har de sendt med en sjekkliste over dokumentasjon som må vedlegges de ulike
våpensøknadene.

Vi er blitt oppfordret til å dele dette med medlemmene våre.

Sjekklisten er lagt til under «Våpen og søknad» i menyen på toppen av siden.

Comments are closed.