Våpen og Søknad

Våpen og Søknad

Her kommer vi til å legge ut informasjon rundt forskjellige våpen, våpentyper ol som er aktuelt for KDPKs medlemmer.

Vi vil også legge ut informasjon og tips rundt søknadsprosessen for eget våpen.

Klikk her for å komme til politiets internettside om våpen.

For å hente startkort som skal være med våpensøknad så må en logge seg inn på SkytterAdmin.

Klikk her for mer info om hva SkytterAdmin er og hvordan du logger deg inn.

Sjekkliste – Her er liste over hva politiet krever av dokumentasjon som skal vedlegges våpensøknad.