Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni 2022 følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.

Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.

Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere.

Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2022.

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Endringen er også lagt inn under meny «Lover og regler».

Comments are closed.