Styret

Styret

Styret i Kragerø og Drangedal pistolklubb består av:

Formann: Per Halvorsen (valgt 2020)

Nestformann: Kjell Stian Løyte (valgt 2020)

Sekretær: Benjamin Halvorsen (valgt 2019)

Kasserer: Steinar Våsjø (valgt 2020)

Styremedlem: Joachim Jensen (valgt 2020)

Styremedlem: Mette Fidje (ny 2021)

Varamedlem: Jørn Reidar Kjellemyr (ny 2021)

Varamedlem: Emilka Mercedes Kristoffersen (ny 2021)

Andre verv:

Sikkerhetsansvarlig:

Medlemsansvarlig:

Kioskansvarlig:

Baneansvarlig:

Kursansvarlig:

Stevneansvarlig:

Valgkomité: Alf Vidar Eckholdt (ny 2021) og Hans Olav Tisjø (ny 2021). Medhjelper: Arne Thomas Markussen (ny 2021)

Svartkrutt gruppe: Per Halvorsen (ny 2021) og Kjell Sitian Løyte (ny 2021)