Styret

Styret

Styret i Kragerø og Drangedal pistolklubb består av:

Formann: Per Halvorsen

Nestformann: Henrik Andre Bergby Norum

Sekretær: Benjamin Halvorsen

Sekretær: Hans Olav Holtane Tisjø

Kasserer: Steinar Våsjø

Styremedlem: Joachim Jensen

Varamedlem: Jørn Reidar Kjellemyr

Varamedlem: Emilka Mercedes Kristoffersen

Andre verv:

Sikkerhetsansvarlig:

Medlemsansvarlig:

Kioskansvarlig:

Baneansvarlig:

Kursansvarlig:

Stevneansvarlig:

Valgkomité:

Leder: Alf Vidar Eckholdt

Vara: Karl Kristian Eriksen

Medhjelper: Arne Thomas Markussen

Svartkrutt gruppe:

Leder: Per Halvorsen

Kjell Stian Løyte