Styret i KDPK

Styret i KDPK

Styret i Kragerø og Drangedal pistolklubb (2023) består av:

Formann: Per Halvorsen

Nestformann: Stein Skotmyr

Kasserer: Henrik Norum

Sekretær: Benjamin Halvorsen

Medlemssansvarlig: Hans Olav Tisjø

Styremedlem: Atle Wingereid

Styremedlem: Endre Wingereid

Varamedlem: Jørn Reidar Kjellemyr

Varamedlem: Steinar Våsjø

Kontrollkomite:

Leder: Joacim Jensen

Medlem: Ole Christian Larsen

Andre verv:

Sikkerhetskurs: Per Halvorsen

Kioskansvarlig: Per Halvorsen

Baneansvarlig:

Kursansvarlig:

Stevneansvarlig: Benjamin Halvorsen

Byggeledere:

Audun Waasjø

Jørn Kjellemyr

Valgkomité:

Leder: Arne T Markussen

Medlem: Paul Nicolai Knudsen

Medlem: Karl Christian Eriksen

Svartkrutt gruppe:

Leder: Per Halvorsen

Kjell Stian Løyte