Skytetider

Skytetider

Følgende skytetider er banen vår godkjent for:

Mandag-Lørdag: 08.00 – 22.00

Søndag: 12.00 – 22.00

Tirsdager fra kl. 18:00 – 20:00 er treningskvelder med sikkerhetsansvarlig skyteleder og utlån av klubbvåpen.

Torsdager fra kl. 17:30 – 20:00 er forbeholdt svartkrutt skyttere.