Reglement

Reglement

Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra 1.1.2020.
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke
endringer i NIFs regelverk med virkning fra 1. januar 2020.
Ny lovnorm for idrettslag.
For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
idrettslag må ha i sin lov.

KDPK har tatt i bruk lovnormen og tilpasset den til vår klubb. Den blir linket til her så fort den er klar.

Norges Skytterforbunds side over nasjonale og internasjonale lover og regler.

Nasjonale pistolregler – feltpistol og T96 (vedtatt november 2020, gjelder fra 2021). Her er regler for blant annet øvelser, våpen, skytestillinger, konkurranser osv. som gjelder for feltskyting.