Lover og regler

Lover og regler

KDPK’s lov er basert på lovnormen til NIF, og tilpasset til vår klubb.

Linker:

NIFs lov

Norges Skytterforbund Lover og regler.

Offentlige lover og forskrifter

Nasjonale pistolregler – feltpistol og T96. Her er regler for blant annet øvelser, våpen, skyte stillinger, konkurranser osv. som gjelder for feltskyting.

NB: Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni 2022 følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.

Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.

Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere. Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2022.