Om KDPK

Om KDPK

Kragerø og Drangedal Pistolklubb ble stiftet 28. april i 1971. Klubben ble startet av noen få medlemmer og har siden vokst seg til nå ca 160 medlemmer i 2021. Medlemsmassen har gått opp og ned, men i de siste årene har det vært ganske stabilt. Vi jobber aktivt for rekruttering av både unge og gamle.

Plassen som vi har i dag ligger på Lyngdalsmyra i Sannidal, Kragerø kommune. Den ble kjøpt kort tid etter klubben ble stiftet og har siden vært i klubbens eie. Klubben kjøpte også området til den gamle fotballbanen som lå rett ved siden av. Det ble bygget et klubbhus og det står fremdeles, men trenger fornyelse. Dette er ting vi jobber med og håper at vi kan få på plass nytt klubbhus i nær fremtid.

Klubbens intensjoner er som det står i Brønnøysundregisteret:

«Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme medlemmenes  ferdighet i pistolskyting ved å holde treningsøvelser og konkurranser og på annen måte vekke interesse blandt medlemmene»

KDPK driver hovedsakelig med feltskyting, men det er også åpent for medlemmer med svartkruttvåpen. Noen av medlemmene i KDPK er også medlem i NSU (Norsk Svartkrutt Union).

Banen er åpen hele året. Vi har faste treningstider med utlån av klubbvåpen og vi har organisert trening for nye (og gamle) medlemmer.

Ellers kan klubbens medlemmer bruke banen og skyte innenfor angitte skytetider. Politiet er også aktiv bruker av banen til egentrening.