Kontingent 2021

Kontingent 2021

Kontingentkravet for 2021 ble sendt ut 28. januar. Det er ingen endring i kontingenten for i år selv om forbundet har økt sin kontingent med 50,- kroner pr. medlem.

Husk at kontingenten må betales innen fristen på fakturaen (den ligger som vedlegg i e-post) for at medlemskapet skal opprettholdes.

Er det fortsatt noen som ikke har mottatt kontigent så ta kontakt. Det kan være at vi har feil epostadresse og mobilnummer.

Vi sletter medlemmer som ikke betaler kontingent. Da slipper vi kostnadene knyttet til skyteforbundet og idrettskretsen.

Comments are closed.