Årsmøte KDPK 2023

Årsmøte KDPK 2023

Kragerø og Drangedal Pistolklubb avholder årsmøte 22.Mars kl 18:00Haven restaurant i Kragerø.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

Sendes på epost til: post@kdpk.no

Saksliste blir tilgjengeliggjort ca 1 uke før møtet på klubbhuset og klubbens egne sider.

Årsregnskapet for 2022 er lagt til under «Årsmøter og referater».

Styret

Comments are closed.