Årsmøte KDPK 2024

Årsmøte KDPK 2024

Innkalling til årsmøte i Kragerø og Drangedal Pistolklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Kragerø og Drangedal Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes 13.03.24 kl.18.00 på Haven Restaurant, P.A.Heuchs Gate 33, 3770 Kragerø.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29.02.24 til post@kdpk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside, www.kdpk.no, facebook og fysisk på klubbhuset.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kragerø og Drangedal Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KDPK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kragerø og Drangedal Pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på post@kdpk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni 2022 følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.

Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.

Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere.

Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2022.

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Endringen er også lagt inn under meny «Lover og regler».

Våpensøknad – sjekkliste

Våpensøknad – sjekkliste

Derfor har de sendt med en sjekkliste over dokumentasjon som må vedlegges de ulike
våpen søknadene.

Vi er blitt oppfordret til å dele dette med medlemmene våre.

Sjekklisten er lagt til under «Våpen og søknad» i menyen på toppen av siden.