Stevne 2. Juli avlyses pga dugnad

Stevne 2. Juli avlyses pga dugnad

Vi ser oss nødt til å avlyse feltstevnet 2. juli 2023.

Dette er fordi det må gjøres en stor dugnad i forbindelse med grunnarbeider til nytt klubbhus.

Se detaljer om saken på klubbens facebookside.

Hilsen styret i KDPK.

Ekstraordinært årsmøte 5.7.2023 kl 18:00

Ekstraordinært årsmøte 5.7.2023 kl 18:00

Til medlemmene i Kragerø og Drangedal Pistolklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kragerø og Drangedal Pistolklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Kragerø og Drangedal Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes 05.07.2023 kl 18:00 på skytterbanen, Lyngdalsveien 4.

Saken som skal gjennomgås er nytt klubbhus.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kragerø og Drangedal Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kragerø og Drangedal Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kragerø og Drangedal Pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben ved Per Halvorsen kontaktes på 414 49 115 eller post@kdpk.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni 2022 følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.

Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.

Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere.

Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2022.

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Endringen er også lagt inn under meny «Lover og regler».

Våpensøknad – sjekkliste

Våpensøknad – sjekkliste

Derfor har de sendt med en sjekkliste over dokumentasjon som må vedlegges de ulike
våpen søknadene.

Vi er blitt oppfordret til å dele dette med medlemmene våre.

Sjekklisten er lagt til under «Våpen og søknad» i menyen på toppen av siden.