Våpensøknad – sjekkliste

Våpensøknad – sjekkliste

Pistolklubber har fått beskjed fra politiet om at de opplever at svært mange våpensøknader er mangelfulle. Dette bidrar til at saksbehandlingstiden blir lang fordi de bruker mye tid på å innhente dokumentasjon til søknadene.

Derfor har de sendt med en sjekkliste over dokumentasjon som må vedlegges de ulike
våpensøknadene.

Vi er blitt oppfordret til å dele dette med medlemmene våre.

Sjekklisten er lagt til under «Våpen og søknad» i menyen på toppen av siden.

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Regelendring om bruk av briller/beskyttelsesbriller under feltskyting

Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni 2022 følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.

Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.

Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere.

Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2022.

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Endringen er også lagt inn under meny «Lover og regler».

Klubbstevne i pistolfelt Lørdag 7. mai

Klubbstevne i pistolfelt Lørdag 7. mai

Da er vi i gang igjen med klubbstevner. Første i 2022 blir lørdag 7. mai.

Alle klasser: F, G, M, R, SP, SR, M1 og M2

Påmelding på banen fra kl. 11:00 – 14:00.

Vel møtt!

Årsmøte i KDPK 2022

Årsmøte i KDPK 2022

Da er det klart for årsmøte i KDPK for 2022.

Tidspunkt: Tirsdag 29. MARS kl. 18:00

Sted: Banen på Lyngdalsmyra

Innkommende saker bes sendes skriftlig innen 15. mars.

Saksdokumenter blir lagt ut her senest den 20.mars.

Vel møtt alle sammen!

Kontingent 2022

Kontingent 2022

Årets kontingent er nettopp sendt ut til alle medlemmer. Har du ikke mottatt den eller har spørsmål, så ta kontakt med oss i styret.

Husk at kontingenten må betales innen fristen på fakturaen for at medlemskapet skal opprettholdes.

Som betalingsmottaker står det BUYPASS. BUYPASS er en sikker og effektiv betalingsløsning som er utviklet av NIF i samarbeid med BUYPASS.

Nye nettsider

Nye nettsider

Nå har endelig klubben fått nye nettsider. De er fortsatt under utvikling og det kommer mer innehold.

Håper å kunne lansere en «komplett» nettside til vårt jubileum. Klubben blir 50 år i 2021. Den registrert stiftelses datoen er 28.4.1971.

Hilsen Steinar