Kontingent 2022

Kontingent 2022

Årets kontingent er nettopp sendt ut til alle medlemmer. Har du ikke mottatt den eller har spørsmål, så ta kontakt med oss i styret.

Husk at kontingenten må betales innen fristen på fakturaen for at medlemskapet skal opprettholdes.

Som betalingsmottaker står det BUYPASS. BUYPASS er en sikker og effektiv betalingsløsning som er utviklet av NIF i samarbeid med BUYPASS.

Nye nettsider

Nye nettsider

Nå har endelig klubben fått nye nettsider. De er fortsatt under utvikling og det kommer mer innehold.

Håper å kunne lansere en «komplett» nettside til vårt jubileum. Klubben blir 50 år i 2021. Den registrert stiftelses datoen er 28.4.1971.

Hilsen Steinar